1.1. Lietotāja / pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar 1.2. Reģistrējoties Vietnē, Lietotājs sniedz šādu informāciju: Uzvārds, Vārds, Patronimitāte, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dzimšanas datums, preču piegādes adrese. 1.3. Sniedzot savus personas datus Pārdevējam, Vietnes apmeklētājs / Lietotājs / Pircējs piekrīt to pārstrādei, ko veic Pārdevējs, tostarp, lai izpildītu Pārdevēja saistības pret Vietnes apmeklētāju / Lietotāju / Pircēju saskaņā ar šo Publisko piedāvājumu, Pārdevēja preču reklamēšana un pakalpojumi, elektronisku un sms aptauju veikšana, mārketinga kampaņu rezultātu uzraudzīšana, klientu atbalsts, preču piegādes organizēšana pircējiem, balvu turēšana vietnes apmeklētāju / lietotāju / pircēju vidū, vietnes apmeklētāja / lietotāja / pircēja apmierinātības uzraudzība, kā arī kā arī pārdevēja sniegto pakalpojumu kvalitāti. 1.4. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība (darbība) vai darbību (darbību) kopums, kas veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu), personas datu iegūšana, izmantošana, pārsūtīšana (ieskaitot pārsūtīšanu trešām personām, neizslēdzot pārrobežu pārsūtīšanu, ja tāda nepieciešamība radās saistību izpildes laikā), personas datu personalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana. 1.4.1. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt informatīvus ziņojumus, ieskaitot reklāmas ziņojumus, uz Lietotāja / Pircēja e-pastu un mobilo tālruni ar viņa piekrišanu, kas izteikta, veicot darbības, kas unikāli identificē šo abonentu un ļauj viņam droši noteikt savu gribu. lai saņemtu ziņojumu. Lietotājam / Pircējam ir tiesības atteikties no reklāmas un citas informācijas saņemšanas, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus, informējot par savu atteikumu pa tālruni: vai nu nosūtot atbilstošu pieteikumu uz Pārdevēja e-pasta adresi Pakalpojuma ziņas, kas informē Lietotāju / Pircēju par pasūtījums un tā apstrādes posmi tiek nosūtīti automātiski, un Lietotājs / Pircējs tos nevar noraidīt. 1.4.2. Piekrišana personas datu apstrādei tiek atsaukta, atsaucot šī Publiskā piedāvājuma pieņemšanu formā. 1.5. Pārdevējam ir tiesības izmantot "sīkdatņu" tehnoloģiju. Sīkdatnes nesatur konfidenciālu informāciju. Apmeklētājs / lietotājs / pircējs ar šo piekrīt sīkdatņu savākšanai, analīzei un izmantošanai, tostarp trešām personām statistikas ģenerēšanai un reklāmas ziņojumu optimizēšanai. 1.6. Pārdevējs saņem informāciju par vietnes apmeklētāja IP adresi. Šī informācija netiek izmantota, lai identificētu apmeklētāju. 1.7. Pārdevējs nav atbildīgs par Lietotāja / Pircēja vietnē sniegto informāciju publiskā formā. 1.8. Pārdevējam ir tiesības ierakstīt telefonsarunas ar Lietotāju / Pircēju. Tajā pašā laikā Pārdevējs apņemas: novērst nesankcionētas piekļuves mēģinājumus telefona sarunu laikā saņemtajai informācijai un / vai tās pārsūtīšanu trešajām personām, kas nav tieši saistītas ar Pasūtījumu izpildi, saskaņā ar sadaļu "Par informāciju, informācijas tehnoloģijām un informācijas aizsardzību ".